"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young."
Henry Ford

KIJKJE IN DE WERELD VAN GEDRAGSANALYSE - WORKSHOP 3 UUR

Wij bieden een interactief  programma waarbij deelnemers starten met een test emotieherkenning. De testresultaten zorgen altijd voor verwondering over hoe goed onze deelnemers denken te weten wat zij herkennen aan emoties en de daadwerkelijke resultaten. Er volgt een wetenschappelijk onderbouwde uitleg over emoties/stress/stressresponse systemen en het effect op de interactie tussen mensen. Wat gebeurt er in je lijf als er stress is en wat is de invloed op gedrag? Tijdens een emotie/stress/conflict/spannende situatie/ergernis komt het denken sterk onder druk te staan. Dit kan invloed hebben op te nemen beslissingen. Hoe kun je voorkomen dat situaties escaleren en hoe houd je jezelf gezond bij een stressvolle baan? Tips om snel het gevoel stress te kunnen handelen en uit je eigen ergernis te blijven en tips om te zorgen dat jouw gesprekspartners, groot of klein, geen escalerend gedrag laten zien. Stress staat het vinden van goede oplossingen en het aangaan van verbinding in de weg. Heb jij als professional kennis van stress en stressresponse systemen, dan is de oplossing dichterbij. We geven veel nieuwe kennis. Zeker een boeiende workshop, soms ook wat confronterend vanwege de herkenbaarheid bij eigenlijk wel iedereen. Daarbij geeft het een wat beter begrip over de patronen van een ander en evengoed die van jezelf.

Wij geven ook gerichte masterclasses aan mediators!

3-daagse training GEDRAGSANALYSE

Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gezicht, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee voor een getrainde gedragsanalist niet te verbergen. Deze 3-daagse training met wetenschappelijk onderbouwde methoden helpt je om jouw gesprekspartners te doorgronden.

De onderdelen die aanbod komen zijn:
- Pretest emotieherkenning
- Uitleg emoties en werking van het brein
- Non-verbale communicatie
- Aansluiten in communicatie ter bevordering van stress-reductie gesprekspartner
- Leugendetectie en waarheidsvinding
- Observatietraining
- Metaprogramma’s
- Effecten vroegkinderlijk trauma op gedrag
- Karakteranalyse

Introductiecursus Profiling voor jeugdhulpverleners | Zie ik het goed?

Met haar armen over elkaar geslagen en een verveelde blik zit zij onderuitgezakt tegenover je. Het kan haar niets schelen, zegt ze.
Dat ze volgens jou haar toekomst niet in acht neemt, het misschien wel vergooit. ‘BOEIEND!’ Dat het haar niets kan schelen kan je je echter niet voorstellen. Wist je maar waar die onverschilligheid vandaan komt...

Veel mensen hebben een goede intuïtie en reageren gevoelsmatig op gesprekspartners. Vaak klopt dit gevoel. Voor we de ander bewust kunnen waarnemen, heeft ons onbewuste brein al een snelle scan gemaakt en de situatie beoordeeld op veilig of onveilig. En hoe kun je zien wat er echt speelt? En hoe kun je nu zien wat de ware onderliggende emotie is.

‘Lekkende’ emoties

Aan alle gedragingen en uitingen liggen emoties ten grondslag. Volgens Ekman zijn er zeven basisemoties (angst, blijdschap, woede, verdriet, walging, verbazing en minachting) die binnen diverse culturen op dezelfde wijze op het gezicht verschijnen. Emoties zijn altijd in de micro-expressies waar te nemen. Micro-expressies zijn subtiele, snel verschijnende en verdwijnende (0,03 seconde) spierbewegingen in het gezicht. Deze spierbewegingen worden veroorzaakt door een minimale samentrekking van de gezichtsspieren. Ze verschijnen juist daar waar mensen hun op dat moment gevoelde spanning of emotie proberen te onderdrukken. Ze zijn dan ook niet te verbergen of te manipuleren. Dit wordt het “lekken” van de emotie genoemd. Hierbij speelt mee dat ons bewuste denken minimaal een halve seconde achterloopt op ons onbewuste denken. Dat betekent dat wij onbewust al reageren op gebeurtenissen en gedachten voordat we beseffen wat er aan de hand is.

Wat wij bieden

Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gezicht, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee niet te verbergen. Deze training biedt een gedegen introductie met de methoden van profiling en helpt je om meer zicht te krijgen op wat jouw gesprekspartner motiveert.

- Een goede basis vormen van de verschillende soorten emoties die mensen vertonen.
- De meest voorkomende basiselementen herkennen.
- Kennis van het stressresponse systeem.
- Werking brein in relatie tot de verschillende emoties.
- Invloed stress en emoties op eigen gezondheid

Doelgroep

Deze cursus is met name geschikt voor professionals die in contact zijn met een doelgroep die niet goed of nog niet goed in staat is emoties te uiten en gedrag te reguleren.

Deze training wordt aangeboden via Logavak

Pestpeuters en Bijtkleuters: omgaan met stress bij het jonge kind

Stress is volop aanwezig in onze maatschappij. Kinderen ervaren steeds jonger al een stressbelasting. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, bijtkleuters en pestpeuters. Uit onderzoeken blijkt hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Het is dus zaak hier al vroeg op te interveniëren en stresshantering te stimuleren.

Naast het feit dat kinderen stress ervaren, ervaren ook hun ouders, begeleiders en leerkrachten stress. In de dagelijkse interactie beïnvloeden we elkaar hierin ongemerkt ook. Stress is besmettelijk. Het zorgt dat we niet meer goed kunnen nadenken. En nog belangrijker: iedere seconde stress ondermijnt het immuunsysteem.

Wil jij weten hoe je emoties, stress en stressgedrag bij het jonge kind maar ook bij jezelf leert herkennen en managen? Dan is deze masterclass precies wat je nodig hebt.

Deze training wordt aangeboden via Logavak

Marjon Kuipers
Wolferlanden 32
7542 CZ Enschede
marjon@femprofiling.nl
T. (06) 22 670 970

Ingrid de Jong
Baayewei 5
4854 KC Bavel
ingrid@femprofiling.nl
T. (06) 29 10 10 39

Privacy
FAQ
Algemene Voorwaarden