WHAT'S NEW?

FEMPROFILING GAAT INTERNATIONAAL

28 mei 2020 geven we een webinar over emoties en non-verbale communicatie aan de afdeling psychologie van de Khazar universiteit in Baku, Azerbeidzjan.

Volwassenen met autisme kunnen wel complexe emoties herkennen. Een bericht van vorig jaar in GGZ nieuws nav een wetenschappelijk onderzoek. https://lnkd.in/eacb7RT

Duh........ Mensen met autisme zijn over het algemeen juist bijzonder goed in het waarnemen van minimal cues en daardoor ook bijzonder goed in het waarnemen van emoties. Want emoties zie je aan de buitenkant. Ons gezicht alleen al heeft 43 spieren die per emotie zorgen voor een bepaalde expressie. Omdat aan mensen met autisme bijna nooit uitgelegd wordt hoe en waaraan je emoties kunt herkennen worden de veranderingen in het gelaat van een gesprekspartner wel waargenomen, maar het niet kunnen duiden levert vaak verwarring en extra prikkels op. De meest effectieve manier is dan het afsluiten voor deze prikkels. En dan kan het maar zo lijken dat mensen met autisme niets met emoties kunnen. Wij vinden het een absolute must om, daar waar het niet vanzelf gaat, een gedegen onderbouwing te geven over waar emoties toe dienen, hoe je ze kunt herkennen, erkennen en kunt managen. Emotieherkenning is een onderdeel in de trainingen bij de Autismeacademie en bij FEMProfiling.

Bij de Autismeacademie geven wij de FEMprofiling/gedragsanalyse training als onderdeel van de Autismevriendelijke CoachMaster. Wij zijn de enige opleiders op het gebied van autisme met dit unieke programma. Want het lichaam vertelt veel en liegt nooit.... Met deze skills verkrijg je veel meer en adequatere informatie dan met een regulier gesprek. En wat zo mooi is; onze cursisten met autisme blijken hier van nature al erg goed in te zijn.

Het programma voor het 5e echtscheidingscongres is bekend. Wij verzorgen de deelsessie "Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet". Dat een scheidingssituatie stress oplevert voor kinderen is bekend. Maar hoe werkt stress precies en wat betekent dat voor hen? Hoe kun je een overprikkeld kind begrijpen zonder een woord te wisselen? En op welke zes communicatiekanalen let een gedragsanalist? Maak kennis met profiling en de meerwaarde die dit kan bieden tijdens een emotioneel beladen gesprek! Deze deelsessie is geschikt voor alle professionals, die werken met kinderen (plus hun ouders) voor, tijdens en na een echtscheiding.

https://lnkd.in/ewDZ5Dv

Zaterdag 30 november gaven een de training pestpeuters en bijtkleuters aan de enthousiaste leidsters van kinderdagverblijf Happy Kids in Almere. Wat een gave plek!

De college reeks "Interventies voor een veilige samenleving" staat online. Wij verzorgen college 6 Daderprofilering. "Voorkomen onterechte beschuldigingen" Een onterechte beschuldiging maakt veel kapot. Ook al weet je dat je iets niet gedaan hebt, het feit dan anderen je niet geloven maakt je kwetsbaar levert veel stress op. In dit college gaan wij in op de werkwijze van profilers/gedragsanalisten en de betrouwbaarheid van profiling tegenover de mythe van de snelle leugendetectie. Voor de hele brochure https://lnkd.in/evUJHeK

Een special over scheiden en kinderen in echtscheiding. Wij schreven een artikel over stress bij jonge kinderen in een scheidingssituatie.

Dinsdag 5 november 2019 was Ingrid spreker tijdens het jaarcongres Leve het Jonge Kind. Hoe gaaf als je van de organisatie hoort dat de deelsessie die je gaat verzorgen het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt. Hoe gaaf dat er zelfs nog meer geïnteresseerden naar je presentatie komen luisteren dan zich hebben ingeschreven, waardoor er creatief moet worden omgegaan met de zitplekken. Hoe gaaf dat in plaats van een middagdip de ruimte wordt gevuld met energie van leergierigheid. Hoe gaaf dat wij onze kennis over stress bij het jonge kind mochten delen met al deze toegewijde professionals… Echt zo gaaf! 

15 november geven wij in Utrecht de masterclass micro expressie en lichaamstaal bij autisme. Kijk voor meer informatie en aanmelding op de site van de autismeacademie.

15 oktober 2019 gaven wij in het kader van de week van de mediation een presentatie op het NMV Event "it's all in the family" over autisme binnen mediation. Mediation bij scheidingen is voor veel mensen spannend maar voor sommige mensen nog net even wat meer. We hebben gesproken over welke invloed stress/overprikkeling en emoties hebben op het mediationproces. Hoe je dit als mediator herkent en wat een goede attitude is als mediator bij kwetsbare doelgroepen.

 

25 september 2019 - Bubbelend en bruisend kwamen wij terug uit Manchester. Wat een ontzettende eer om samen deel uit te mogen maken van een internationale groep van gedreven studenten uit 17 landen en de komende twee jaar onderzoek te doen naar emoties gedrag lichaamstaal microexpressie linguïstiek profiling stress autisme adhd add hechting EIA Emotional Intelligence Academy Manchester Metropolitan University MSc CBCA

 

JAARCONGRES LEVE HET JONGE KIND OP 5 NOVEMBER 2019

Tijdens dit congres verzorgen wij een masterclass:

PESTPEUTERS EN BIJTKLEUTERS

Thema: Gedrag
Werkvorm: (Interactieve) presentatie.
Leerdoelen: Inzicht in wat stress is en hoe het brein werkt, kennis van stressresponse mechanismen, interventies en tools bij het omgaan met stress bij jonge kinderen (direct toepasbaar in de praktijk)
Voor Wie?: Leiders en medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of leerkrachten in primair onderwijs.
Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar)

Stress is volop aanwezig in onze maatschappij. Kinderen ervaren steeds jonger al een stressbelasting. Dit uit zich altijd in gedrag, denk bijvoorbeeld aan boze kinderen, pestpeuters en bijtkleuters. Uit onderzoeken blijkt hoe de jongste kinderen omgaan met stress bepalend is voor hoe zij in hun latere leven in staat zijn hun emoties en stressbelasting te hanteren. Het is dus zaak hier al vroeg op te interveniëren en stresshantering te stimuleren. Naast het feit dat kinderen stress ervaren, ervaren ook hun ouders, begeleiders en leerkrachten stress. In de dagelijkse interactie beïnvloeden we elkaar hierin ongemerkt ook. Stress is besmettelijk. Het zorgt dat we niet meer goed kunnen nadenken. En nog belangrijker: iedere seconde stress ondermijnt het immuunsysteem. Wil jij weten hoe je emoties, stress en stressgedrag bij het jonge kind maar ook bij jezelf leert herkennen en managen? Dan is deze deelsessie geschikt voor jou.

VERWONDEREN, VERKENNEN EN EXPERIMENTEREN: SPELENDERWIJS DE TOEKOMST IN!

Dat is het thema van de 8e editie van het Jaarcongres Leve het Jonge Kind! Wij zijn verheugd dat dr. Bas Levering, prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, prof.dr. Sander Thomaes, Helma Brouwers en dr. Gerrit Breeuwsma meewerken aan ons programma! Naast plenaire lezingen van deze toppers hebben we 23 deelsessies geprogrammeerd waarmee je, op basis van je eigen interesses en behoeftes, zelf een programma kunt samenstellen.

Voor informatie:

http://www.hetjongekind.nl

Wij hebben niet stilgezeten tijdens de vakantieperiode. Wat vind jij van onze nieuwe video's?

LICHAAMSTAAL EN AUTISME


Communicatie

Een groot deel van onze communicatie met anderen maar ook met ons zelf is non-verbaal. Onze lichaamstaal laat zien dat wat we zeggen vaak heel anders is dan wat we denken of voelen. We zenden allemaal deze signalen uit, of we het ons nu realiseren of niet.

De communicatie via lichaamstaal is uiterst betrouwbaar te duiden omdat de eerst zichtbare impuls altijd onbewust is en wordt aangestuurd door ons subcortiale/emotionele brein.

Het is dat deel van de hersenen dat reageert in een reflex, zonder nadenken, direct en snel. Het gunt zichzelf nooit pauze en is altijd in staat van paraatheid. Ons limbisch en reptielenbrein is een snel en eerlijk brein.

Dit in tegenstelling tot onze neo-cortex, ons denkende brein. Hierdoor is dat wat wij zeggen meestal afwijkend van wat wij daadwerkelijk denken of voelen en maakt verbale communicatie voor mensen met autisme verwarrend. Iedereen met autisme kent wel de ongemakkelijke en vaak pijnlijke verwarring die hier vaak door ontstaat.

Autisme

Mensen met autisme hebben wel eens moeite met het herkennen van en het reageren op communicatiesignalen bij zichzelf en bij anderen. Meer kennis op het gebied van non-verbale communicatie geeft juist degene met autisme een rationele tool op het gebied van het duiden van signalen en kan deze met behulp van deze kennis een veel betere aansluiting vinden bij zijn of haar gesprekspartners.

Wat is non-verbale communicatie?

Non-verbale communicatie bestaat uit gezichtsexpressies, lichaamstaal en ondersteunende gebaren. Met kleding, lichaamsversieringen en het gebruik van kleuren worden eveneens signalen uitgezonden. Ook paraverbale communicatie, de geluiden die je maakt, je timbre of het volume van je stem, los van de woorden, valt onder non-verbale communicatie. Een aantal van deze aspecten kunnen bewust en bedacht zijn. Het grootste gedeelte van wat wij via ons lichaam vertellen is echter onbewust, universeel en betrouwbaar omdat het uit dat deel van het brein komt waar we geen bewuste sturing op hebben.

Het observeren van de lichaamstaal van je gesprekspartner is net zo belangrijk als je bewust zijn van je eigen lichaamstaal. Lichaamstaal geeft bijvoorbeeld informatie prijs over hoe goed je nog met je gesprekspartner in contact bent. Als je de signalen leert herkennen die aangeven dat jouw gesprekspartner de interesse verliest of dat er misschien wel een boze bui op komst is dan kun je al in een vroeg stadium je strategie veranderen om te zorgen dat het gesprek blijft gaan zoals jij graag wilt.

Communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, is manipulatie. Dat is een gegeven en is niet negatief. Kennis van communicatiepatronen en signalen geeft regie en sturing. Veel mensen die stressgevoelig zijn goede waarnemers. In basis ervaart hun systeem onveiligheid, vaak al sinds hun jonge jaren. Dit maakt dat zij alert zijn op signalen om hen heen. Zij lijken veel “aan te voelen” maar vaak is het hun overlevingsmechanisme dat bijna permanent scant of er geen “gevaar” dreigt. Vaak staat dit in de weg. Op het gebied van het duiden van non-verbale communicatie is het echter een kwaliteit.

Trainingen

Stel je eens voor hoe het is om als een van de weinigen meer repertoire te hebben op het gebied van communciatie. Als naaste van iemand met autisme, of als professional. En wat zou het kunnen betekenen meer repertoire te hebben als communicatie niet helemaal vanzelf gaat.

In de 7-daagse trainingen  van de Autisme Academie wordt veel aandacht gegeven aan het zuiver zintuigelijk specifiek leren waarnemen. Je leert goed aansluiten op de non-verbale en verbale communicatie bij gesprekspartners.

In de 17-daagse opleiding of in een masterclass leer je de verborgen boodschappen van lichaamstaal zodat je meer vertrouwen en controle krijgt in elke situatie. We leren je de interpretatie technieken, welke onderliggende emoties er spelen en we leren je hoe je af kunt stemmen op de ander. Ondubbelzinnig en wetenschappelijk onderbouwd.

Het onderdeel lichaamstaal wordt gegeven door de profilers van FEM Profiling.

Woensdag 26 juni 2019  stonden de pestpeuters en bijtkleuters weer centraal. Zelfs de meest ervaren kinderdagverblijf- en peuterleidsters kregen tijdens deze training veel nieuwe informatie, die meteen vertaald kon worden naar de praktijk. Het was ook deze keer weer mooi te zien hoe bevlogen de deelnemers waren, waarbij over en weer ook bijzondere ervaringen en tips werden gedeeld.

Vrijdag 21 juni 2019 hebben we een masterclass profiling gegeven als verdieping van de opleiding autismevriendelijke coach. 18 leergierige deelnemers hebben deze dag  feiten en weetjes opgesnoven over non-verbale communicatie.
De feedback was heel positief en ook wij waren superenthousiast over deze groep. Nogmaals gefeliciteerd allemaal met jullie certificering als autismevriendelijke coach!

Donderdag 6 juni 2019 stond in het teken van Pestpeuters en Bijtkleuters. We hebben een groep enthousiaste dames meegenomen in de wereld achter het gedrag. Waar komt dit (voor hen) ongewenst gedrag vandaan? Wat was de trigger? Hoe werkt hun denken na zo'n trigger? Hoe herken je welke emotie wordt gevoeld? Wat zijn handvatten om het kindje te kunnen helpen met wat hij echt nodig heeft? Wederom een dag om met veel voldoening op terug te kijken.

Donderdag 23 mei jongstleden hebben we een 3-uur durende workshop 'Zie ik het goed?' mogen geven in  de rechtbank Noord-Holland. In een bijzondere setting, namelijk een zittingszaal aan de Jansstraat, werd gestart met een test 'emotieherkenning'. Deze zorgde voor veel verwondering en gelach, toen bleek dat micro-expressies toch wel erg lastig zijn te herkennen. Na de uitleg constateerden we absoluut progressie bij de deelnemers in het duiden van de micro- en subtiele expressies. Vervolgens namen we hen mee in de werking van stressresponsesystemen en het effect op de interactie tussen mensen. De inzichten en tools hierop te anticiperen tijdens rechtszaken werden uitvoerig besproken. Wij kijken terug op een geslaagde middag en danken rechtbank Noord-Holland voor de warme ontvangst, leergierigheid en gezelligheid.

Marjon Kuipers
Wolferlanden 32
7542 CZ Enschede
marjon@femprofiling.nl
T. (06) 22 670 970

Ingrid de Jong
Baayewei 5
4854 KC Bavel
ingrid@femprofiling.nl
T. (06) 29 10 10 39

Privacy
FAQ
Algemene Voorwaarden