WHAT'S NEW?

LICHAAMSTAAL EN AUTISME


Communicatie

Een groot deel van onze communicatie met anderen maar ook met ons zelf is non-verbaal. Onze lichaamstaal laat zien dat wat we zeggen vaak heel anders is dan wat we denken of voelen. We zenden allemaal deze signalen uit, of we het ons nu realiseren of niet.

De communicatie via lichaamstaal is uiterst betrouwbaar te duiden omdat de eerst zichtbare impuls altijd onbewust is en wordt aangestuurd door ons subcortiale/emotionele brein.

Het is dat deel van de hersenen dat reageert in een reflex, zonder nadenken, direct en snel. Het gunt zichzelf nooit pauze en is altijd in staat van paraatheid. Ons limbisch en reptielenbrein is een snel en eerlijk brein.

Dit in tegenstelling tot onze neo-cortex, ons denkende brein. Hierdoor is dat wat wij zeggen meestal afwijkend van wat wij daadwerkelijk denken of voelen en maakt verbale communicatie voor mensen met autisme verwarrend. Iedereen met autisme kent wel de ongemakkelijke en vaak pijnlijke verwarring die hier vaak door ontstaat.

Autisme

Mensen met autisme hebben wel eens moeite met het herkennen van en het reageren op communicatiesignalen bij zichzelf en bij anderen. Meer kennis op het gebied van non-verbale communicatie geeft juist degene met autisme een rationele tool op het gebied van het duiden van signalen en kan deze met behulp van deze kennis een veel betere aansluiting vinden bij zijn of haar gesprekspartners.

Wat is non-verbale communicatie?

Non-verbale communicatie bestaat uit gezichtsexpressies, lichaamstaal en ondersteunende gebaren. Met kleding, lichaamsversieringen en het gebruik van kleuren worden eveneens signalen uitgezonden. Ook paraverbale communicatie, de geluiden die je maakt, je timbre of het volume van je stem, los van de woorden, valt onder non-verbale communicatie. Een aantal van deze aspecten kunnen bewust en bedacht zijn. Het grootste gedeelte van wat wij via ons lichaam vertellen is echter onbewust, universeel en betrouwbaar omdat het uit dat deel van het brein komt waar we geen bewuste sturing op hebben.

Het observeren van de lichaamstaal van je gesprekspartner is net zo belangrijk als je bewust zijn van je eigen lichaamstaal. Lichaamstaal geeft bijvoorbeeld informatie prijs over hoe goed je nog met je gesprekspartner in contact bent. Als je de signalen leert herkennen die aangeven dat jouw gesprekspartner de interesse verliest of dat er misschien wel een boze bui op komst is dan kun je al in een vroeg stadium je strategie veranderen om te zorgen dat het gesprek blijft gaan zoals jij graag wilt.

Communicatie, zowel verbaal als non-verbaal, is manipulatie. Dat is een gegeven en is niet negatief. Kennis van communicatiepatronen en signalen geeft regie en sturing. Veel mensen die stressgevoelig zijn goede waarnemers. In basis ervaart hun systeem onveiligheid, vaak al sinds hun jonge jaren. Dit maakt dat zij alert zijn op signalen om hen heen. Zij lijken veel “aan te voelen” maar vaak is het hun overlevingsmechanisme dat bijna permanent scant of er geen “gevaar” dreigt. Vaak staat dit in de weg. Op het gebied van het duiden van non-verbale communicatie is het echter een kwaliteit.

Trainingen

Stel je eens voor hoe het is om als een van de weinigen meer repertoire te hebben op het gebied van communciatie. Als naaste van iemand met autisme, of als professional. En wat zou het kunnen betekenen meer repertoire te hebben als communicatie niet helemaal vanzelf gaat.

In de 7-daagse trainingen  van de Autisme Academie wordt veel aandacht gegeven aan het zuiver zintuigelijk specifiek leren waarnemen. Je leert goed aansluiten op de non-verbale en verbale communicatie bij gesprekspartners.

In de 17-daagse opleiding of in een masterclass leer je de verborgen boodschappen van lichaamstaal zodat je meer vertrouwen en controle krijgt in elke situatie. We leren je de interpretatie technieken, welke onderliggende emoties er spelen en we leren je hoe je af kunt stemmen op de ander. Ondubbelzinnig en wetenschappelijk onderbouwd.

Het onderdeel lichaamstaal wordt gegeven door de profilers van FEM Profiling.

Woensdag 26 juni 2019  stonden de pestpeuters en bijtkleuters weer centraal. Zelfs de meest ervaren kinderdagverblijf- en peuterleidsters kregen tijdens deze training veel nieuwe informatie, die meteen vertaald kon worden naar de praktijk. Het was ook deze keer weer mooi te zien hoe bevlogen de deelnemers waren, waarbij over en weer ook bijzondere ervaringen en tips werden gedeeld.

Vrijdag 21 juni 2019 hebben we een masterclass profiling gegeven als verdieping van de opleiding autismevriendelijke coach. 18 leergierige deelnemers hebben deze dag  feiten en weetjes opgesnoven over non-verbale communicatie.
De feedback was heel positief en ook wij waren superenthousiast over deze groep. Nogmaals gefeliciteerd allemaal met jullie certificering als autismevriendelijke coach!

Donderdag 6 juni 2019 stond in het teken van Pestpeuters en Bijtkleuters. We hebben een groep enthousiaste dames meegenomen in de wereld achter het gedrag. Waar komt dit (voor hen) ongewenst gedrag vandaan? Wat was de trigger? Hoe werkt hun denken na zo'n trigger? Hoe herken je welke emotie wordt gevoeld? Wat zijn handvatten om het kindje te kunnen helpen met wat hij echt nodig heeft? Wederom een dag om met veel voldoening op terug te kijken.

Donderdag 23 mei jongstleden hebben we een 3-uur durende workshop 'Zie ik het goed?' mogen geven in  de rechtbank Noord-Holland. In een bijzondere setting, namelijk een zittingszaal aan de Jansstraat, werd gestart met een test 'emotieherkenning'. Deze zorgde voor veel verwondering en gelach, toen bleek dat micro-expressies toch wel erg lastig zijn te herkennen. Na de uitleg constateerden we absoluut progressie bij de deelnemers in het duiden van de micro- en subtiele expressies. Vervolgens namen we hen mee in de werking van stressresponsesystemen en het effect op de interactie tussen mensen. De inzichten en tools hierop te anticiperen tijdens rechtszaken werden uitvoerig besproken. Wij kijken terug op een geslaagde middag en danken rechtbank Noord-Holland voor de warme ontvangst, leergierigheid en gezelligheid.

Marjon Kuipers
Wolferlanden 32
7542 CZ Enschede
marjon@femprofiling.nl
T. (06) 22 670 970

Ingrid de Jong
Baayewei 5
4854 KC Bavel
ingrid@femprofiling.nl
T. (06) 29 10 10 39

Privacy
FAQ
Algemene Voorwaarden