Veel mensen hebben een goede intuïtie en reageren gevoelsmatig op gesprekspartners. In veel gevallen klopt het gevoel ook. Voor we de ander bewust kunnen waarnemen, heeft ons onbewuste brein al een snelle scan gemaakt en de situatie beoordeeld op veilig of onveilig.

Een groot deel van onze communicatie met anderen maar ook met ons zelf is non-verbaal. Deze non-verbale communicatie is uiterst betrouwbaar omdat de eerst zichtbare impuls altijd onbewust is en wordt aangestuurd door ons subcortiale/limbisch brein. Het is dat deel van de hersenen dat reageert in een reflex, zonder nadenken. Het gunt zichzelf nooit pauze en is altijd in staat van paraatheid. Ons limbisch brein is een snel en eerlijk brein. Dit in tegenstelling tot ons denkende brein, onze neo-cortex. Hierdoor is dat wat wij zeggen vaak afwijkend van wat wij daadwerkelijk denken of voelen.

Onze non-verbale communicatie spreekt duidelijke taal. Wij leren je hoe je deze taal kunt duiden en in jouw voordeel kunt laten werken. Wetenschappelijk onderbouwd en ondubbelzinnig.

MICRO-EXPRESSIES

Emoties zijn altijd in de micro-expressies waar te nemen. Micro-expressies zijn subtiele, snel verschijnende en verdwijnende (0,03 seconde) spierbewegingen in het gezicht. Deze spierbewegingen worden veroorzaakt door een minimale samentrekking van de gezichtsspieren. Ze verschijnen juist daar waar mensen hun op dat moment gevoelde spanning of emotie proberen te onderdrukken. Ze zijn echter zijn niet te verbergen. Dit wordt het “lekken” van de emotie genoemd. Hierbij speelt ook dat ons bewuste denken minimaal een halve seconde achterloopt op ons onbewuste denken. Dat betekent dat wij onbewust al reageren op gebeurtenissen en gedachten voordat we beseffen wat er aan de hand is.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Enkele gebieden waarbij gedragsanalyse kan worden ingezet:
Betrouwbaarheid van (zaken)partners door middel van leugendetectie. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van videoanalyse. Het uitvoeren van karakteranalyses ten behoeve van sollicitatieprocedures behoort ook tot de mogelijkheden. Bij managementteams kan onderzoek gedaan worden naar de reden van disfunctioneren van een team door de onderliggende processen van de betrokken personen in beeld te brengen. Ook kunnen we kinderen met onbegrepen gedrag observeren, waardoor professionals handvatten voor behandeling en interventies krijgen. Een analyse van de interactie tussen ouder(s) en kind(eren) kan ook helpend zijn door het blootleggen van onbewuste patronen. Onze analyses wordt onderbouwd door een uitgewerkt rapport.

 


ACHTERGROND

Vanaf 1955 heeft Paul Ekman, voortbordurend op het werk van Charles Darwin uit 1872, wereldwijd onderzoek gedaan naar emoties. Ekman koppelt aan de basisemoties de universele gezichtsuitdrukkingen die hiermee gepaard gaan. Ekman acht bewezen dat onafhankelijk van taal of cultuur een gezichtsuitdrukking waarbij een emotie wordt getoond altijd dezelfde expressie vertoont.

Volgens Ekman zijn er thans zeven basisemoties (angst, blijdschap, woede, verdriet, walging en verbazing, minachting) die binnen diverse culturen op dezelfde wijze op het gezicht verschijnen. De uitdrukkingen bij emoties zijn niet aangeleerd,maar worden gegenereerd door ons neurobiologisch systeem waarbij er een voorouderlijke overdracht plaatsvindt van dat wat in het verleden essentieel was voor overleving. Ekman bewees dat alle emoties altijd in meer of mindere mate op het gezicht verschijnen. Ekman en zijn collega’s stellen dat we, gezien de genetische en evolutionaire oorsprong, vanwege de spiersamentrekkingen die verbonden zijn aan een specifieke emotie, deze niet kunnen manipuleren. De emoties zijn universeel. De een zal zich sneller getriggerd voelen door bijvoorbeeld boosheid en een ander door bijvoorbeeld angst.
Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gelaat, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee voor een getrainde profiler niet te verbergen.

Het eerste seizoen van de serie Lie to me geeft een aardig idee van het beroep van een gedragsanalist.

Marjon Kuipers
Wolferlanden 32
7542 CZ Enschede
marjon@femprofiling.nl
T. (06) 22 670 970

Ingrid de Jong
Baayewei 5
4854 KC Bavel
ingrid@femprofiling.nl
T. (06) 29 10 10 39

Privacy
FAQ
Algemene Voorwaarden