Veel mensen hebben een goede intuïtie en reageren gevoelsmatig op gesprekspartners. In veel gevallen klopt het gevoel ook. Voor we de ander bewust kunnen waarnemen, heeft ons onbewuste brein al een snelle scan gemaakt en de situatie beoordeeld op veilig of onveilig.

 

Mensen die slecht observeren hebben niet goed in de gaten wat er om hen heen gebeurt”

Joe Navarro (ex-FBI agent)

 

Een groot deel van onze communicatie met anderen maar ook met ons zelf is non-verbaal. Deze non-verbale communicatie is uiterst betrouwbaar omdat de eerst zichtbare impuls altijd onbewust is en wordt aangestuurd door ons subcortiale/limbisch brein. Het is dat deel van de hersenen dat reageert in een reflex, zonder nadenken. Het gunt zichzelf nooit pauze en is altijd in staat van paraatheid. Ons limbisch brein is een snel en eerlijk brein. Dit in tegenstelling tot ons denkende brein, onze neo-cortex. Hierdoor is dat wat wij zeggen vaak afwijkend van wat wij daadwerkelijk denken of voelen.

Onze non-verbale communicatie spreekt duidelijke taal. Wij leren je hoe je deze taal kunt duiden en in jouw voordeel kunt laten werken. Wetenschappelijk onderbouwd en ondubbelzinnig.

 

MICRO-EXPRESSIES

Emoties zijn altijd in de micro-expressies waar te nemen. Micro-expressies zijn subtiele, snel verschijnende en verdwijnende (0,03 seconde) spierbewegingen in het gezicht. Deze spierbewegingen worden veroorzaakt door een minimale samentrekking van de gezichtsspieren. Ze verschijnen juist daar waar mensen hun op dat moment gevoelde spanning of emotie proberen te onderdrukken. Ze zijn echter zijn niet te verbergen. Dit wordt het “lekken” van de emotie genoemd. Hierbij speelt ook dat ons bewuste denken minimaal een halve seconde achterloopt op ons onbewuste denken. Dat betekent dat wij onbewust al reageren op gebeurtenissen en gedachten voordat we beseffen wat er aan de hand is.

 

TOEGEVOEGDE WAARDE

Enkele gebieden waarbij profiling kan worden ingezet:
Betrouwbaarheid van (zaken)partners door middel van leugendetectie. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van videoanalyse. Het uitvoeren van karakteranalyses ten behoeve van sollicitatieprocedures behoort ook tot de mogelijkheden. Bij managementteams kan onderzoek gedaan worden naar de reden van disfunctioneren van een team door de onderliggende processen van de betrokken personen in beeld te brengen. Ook kunnen we kinderen met onbegrepen gedrag observeren, waardoor professionals handvatten voor behandeling en interventies krijgen. Een analyse van de interactie tussen ouder(s) en kind(eren) kan ook helpend zijn door het blootleggen van onbewuste patronen. Onze analyses wordt onderbouwd door een uitgewerkt rapport.

 

 

 

"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young."

Henry Ford

 

Ingrid de Jong en Marjon Kuipers zijn als profilers gespecialiseerd in het lezen van spanning en emoties die zichtbaar zijn in deze micro-expressies. Personen zonder een achtergrond als profiler geven aan intuïtief aan te voelen dat er “iets” speelt, maar kunnen vaak niet duiden wat precies. Profilers zijn getraind emotie en gedrag snel en adequaat te kunnen analyseren. Onze profilers maken analyses van gedrag en toekomstig gedrag.

Wij verzorgen trainingen en workshops op het gebied van emotieherkenning en duiding voor mediators, hulpverleners, leerkrachten en ouders.  Een persoonlijk traject voor diegene die meer grip wil krijgen op zijn of haar emoties is ook mogelijk.

MARJON KUIPERS

INGRID DE JONG

MARJON KUIPERS

Tijdens de studie Graduate Specialist Analytic Profiling en de Master Mediation heb ik onderzoek gedaan naar de rol van stress & emoties en de invloed daarvan op lichamelijk en mentaal welzijn. Mijn drijfveer hiervoor is onder andere de rol die emoties en gedrag spelen in relatie tot autisme in mijn persoonlijke leven. Kennis hiervan heeft mij geholpen naar een beter begrip van emoties en gedrag in het algemeen en specifiek bij autisme. Kennis op dit gebied is onmisbaar bij het maken van echt contact met mensen met en zonder autisme.

Als directeur van De Autismeacademie Nederland, Het trainingsbureau op het gebied van autisme houd ik mij dagelijks bezig met autisme en aanverwante kwetsbaarheden. Samen met een collega scheef ik het boek Plan B over autisme & communicatie.

Gecertificeerd als: MfN-Registermediator, Familie- en Arbeidsmediator, ADR International Certified Mediator, ADR International Certified Courtmediator, ADR international Certified Familymediator, ADR International Certified Negotiator, ADR International Certified Conflictcoach

En in: Emotiemanagement en Gedrag (EmG), Waarheidsvinding en Leugendetectie (WeL), Subtle Expression Training Tool (SETT3), Microexpression Training Tool (METT3)

Sinds mijn opleiding tot mediator volgens het protocol van de Mediators federatie Nederland in 2008 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd MfN Register Mediator.  Ik ben tevens Rechtbank & (Hoofd)Strafzaak Mediator en geaccrediteerd familiemediator. Ik houd praktijk in Enschede en Amsterdam.

Sinds oktober 2017 ben ik samen met collegamediator Leonie Poth door de Amerikaanse vergevingsdeskundige Eileen Barker gecertificeerd als een van de eerste Vergevingscoaches in Nederland.

 

INGRID DE JONG

Na bijna 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de communicatiebranche, heb ik me -na een studieperiode van ongeveer 6 jaar- gericht op een nieuwe carrière. In mijn praktijk ben ik werkzaam als MfN/ADR Familie- en Arbeidsmediator, Master Coach of Strategic Interventions (MCSI) en Analytic Profiler.

Sinds 2014 ben ik door Paul Ekman, Wallace V. Friesen and Joseph C. Hager gecertificeerd als international certified FACS coder. FACS is gebaseerd op de theorie dat 43 gezichtsspieren samen zo’n 10.000 gezichtsuitdrukkingen kunnen vormen. Veel van deze gezichtsuitdrukkingen kunnen worden verbonden aan de volgende 7 universele emoties: boosheid, afkeer, angst, verdriet, verbazing, minachting, blijdschap. FACS is een methode om deze basisemoties te observeren, coderen en er betekenis aan te geven. Omdat deze expressies (zowel macro, micro als subtiel) onbewust worden aangestuurd zijn ze betrouwbaar om te onderzoeken.

Tijdens de studie Graduate Specialist Analytic Profiling heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar de motivatie van liegen (om er zelf beter van te worden, er een ander beter van te laten worden, mezelf te beschermen of een ander te beschermen) en de verschillen hieromtrent tussen vaders, moeders en hun kinderen (leeftijd 12 tot 21 jaar). Binnen het vakgebied profiling heb ik me gespecialiseerd in de deelgebieden emotieherkenning, leugendetectie/waarheidsbevinding en karakteranalyses.

Gecertificeerd als: MfN-Registermediator, Familie- en Arbeidsmediator, ADR Full Certified Mediator, ADR Full Certified Familymediator, ADR Full Certified Negotiator, ADR Full Certified Conflict Coach, ICR Coach Register, Master Coach of Strategic Intervention (MCSI), Analytic Profiler, Jongerencoach, Dynamic Value Systems (DVS), Facial Action Coding System, Face and Emotion (EIA Manchester)

En in: Dangerous Demeanor Detector Advanced, Subtle Expression Recognition Training (Elite), Microexpression Recognition Training (Elite), Emotiemanagement en Gedrag (EmG), Waarheidsvinding en Leugendetectie (WeL), Subtle Expression Training Tool (SETT3), Microexpression Training Tool (METT3)

 

Het zelf continu blijven ontwikkelen vinden wij een belangrijke basisvoorwaarde voor kennisoverdracht  en daarom volgen wij momenteel de masteropleiding MSc Communication, Behaviour and Credibility Analysis aan The Emotional Intelligence Academy | Manchester Metropolitan University in Engeland.

KIJKJE IN DE WERELD VAN PROFILING: ZIE IK HET GOED?

Wij bieden een interactief  programma van ongeveer 2,5 uur waarbij deelnemers starten met een test emotieherkenning.
De testresultaten zorgen altijd voor “verwondering” over hoe goed onze deelnemers denken te weten wat zij herkennen aan emoties en de daadwerkelijke resultaten. Er volgt een wetenschappelijk onderbouwde uitleg over emoties/stress/stressresponse systemen en het effect op de interactie tussen mensen. Wat gebeurt er in “je lijf” als er stress is en wat is de invloed op gedrag? Tijdens een emotie/stress/conflict/spannende situatie/ergernis komt het denken sterk onder druk te staan. Dit kan invloed hebben op te nemen beslissingen. Hoe kun je voorkomen dat situaties escaleren en hoe houd je jezelf gezond bij een stressvolle baan? Tips om snel het gevoel stress te kunnen handelen en uit je eigen ergernis te blijven en tips om te zorgen dat jouw gesprekspartners, groot of klein, geen escalerend gedrag laten zien. Stress staat het vinden van goede oplossingen en het aangaan van verbinding in de weg. Heb jij als professional kennis van stress en stressresponse systemen dan is de oplossing dichterbij. We geven veel nieuwe kennis. Zeker een boeiende workshop, soms ook wat confronterend vanwege de herkenbaarheid bij eigenlijk wel iedereen. Daarbij geeft het een wat beter begrip over de patronen van een ander en evengoed die van jezelf.

Wij geven gerichte masterclasses aan mediators!

3-daagse training profiling

Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gezicht, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee voor een getrainde profiler niet te verbergen. Deze 3-daagse training met wetenschappelijk onderbouwde methoden helpt je om jouw gesprekspartners te doorgronden.

De onderdelen die aanbod komen zijn:
- Pretest emotieherkenning
- Uitleg emoties en werking van het brein
- Non-verbale communicatie
- Aansluiten in communicatie ter bevordering van stress-reductie gesprekspartner
- Leugendetectie en waarheidsvinding
- Observatietraining
- Metaprogramma’s
- Effecten vroegkinderlijk trauma op gedrag
- Karakteranalyse

1-daagse training profiling  voor professionals in zorg en onderwijs

Met haar armen over elkaar geslagen en een verveelde blik zit zij onderuitgezakt tegenover je. Het kan haar niets schelen, zegt ze.
Dat ze volgens jou haar toekomst niet in acht neemt, het misschien wel vergooit. ‘BOEIEND!’ Dat het haar niets kan schelen kan je je echter niet voorstellen. Wist je maar waar die onverschilligheid vandaan komt...

Veel mensen hebben een goede intuïtie en reageren gevoelsmatig op gesprekspartners. Vaak klopt dit gevoel. Voor we de ander bewust kunnen waarnemen, heeft ons onbewuste brein al een snelle scan gemaakt en de situatie beoordeeld op veilig of onveilig. En hoe kun je zien wat er echt speelt? En hoe kun je nu zien wat de ware onderliggende emotie is.

‘Lekkende’ emoties

Aan alle gedragingen en uitingen liggen emoties ten grondslag. Volgens Ekman zijn er zeven basisemoties (angst, blijdschap, woede, verdriet, walging, verbazing en minachting) die binnen diverse culturen op dezelfde wijze op het gezicht verschijnen. Emoties zijn altijd in de micro-expressies waar te nemen. Micro-expressies zijn subtiele, snel verschijnende en verdwijnende (0,03 seconde) spierbewegingen in het gezicht. Deze spierbewegingen worden veroorzaakt door een minimale samentrekking van de gezichtsspieren. Ze verschijnen juist daar waar mensen hun op dat moment gevoelde spanning of emotie proberen te onderdrukken. Ze zijn dan ook niet te verbergen of te manipuleren. Dit wordt het “lekken” van de emotie genoemd. Hierbij speelt mee dat ons bewuste denken minimaal een halve seconde achterloopt op ons onbewuste denken. Dat betekent dat wij onbewust al reageren op gebeurtenissen en gedachten voordat we beseffen wat er aan de hand is.

Wat wij bieden

Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gezicht, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee niet te verbergen. Deze training biedt een gedegen introductie met de methoden van profiling en helpt je om meer zicht te krijgen op wat jouw gesprekspartner motiveert.

- Een goede basis vormen van de verschillende soorten emoties die mensen vertonen.
- De meest voorkomende basiselementen herkennen.
- Kennis van het stressresponse systeem.
- Werking brein in relatie tot de verschillende emoties.
- Invloed stress en emoties op eigen gezondheid

Doelgroep

Deze cursus is met name geschikt voor professionals die in contact zijn met een doelgroep die niet goed of nog niet goed in staat is emoties te uiten en gedrag te reguleren.

Deze training wordt aangeboden via Logavak

 

 

 


ACHTERGROND

Vanaf 1955 heeft Paul Ekman, voortbordurend op het werk van Charles Darwin uit 1872, wereldwijd onderzoek gedaan naar emoties. Ekman koppelt aan de basisemoties de universele gezichtsuitdrukkingen die hiermee gepaard gaan. Ekman acht bewezen dat onafhankelijk van taal of cultuur een gezichtsuitdrukking waarbij een emotie wordt getoond altijd dezelfde expressie vertoont.

Volgens Ekman zijn er thans zeven basisemoties (angst, blijdschap, woede, verdriet, walging en verbazing, minachting) die binnen diverse culturen op dezelfde wijze op het gezicht verschijnen. De uitdrukkingen bij emoties zijn niet aangeleerd,maar worden gegenereerd door ons neurobiologisch systeem waarbij er een voorouderlijke overdracht plaatsvindt van dat wat in het verleden essentieel was voor overleving. Ekman bewees dat alle emoties altijd in meer of mindere mate op het gezicht verschijnen. Ekman en zijn collega’s stellen dat we, gezien de genetische en evolutionaire oorsprong, vanwege de spiersamentrekkingen die verbonden zijn aan een specifieke emotie, deze niet kunnen manipuleren. De emoties zijn universeel. De een zal zich sneller getriggerd voelen door bijvoorbeeld boosheid en een ander door bijvoorbeeld angst.
Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gelaat, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee voor een getrainde profiler niet te verbergen.

Het eerste seizoen van de serie Lie to me geeft een aardig idee van het beroep van profiler.

 

 

 

Marjon Kuipers
Wolferlanden 32
7542 CZ Enschede
marjon@femprofiling.nl
T. (06) 22 670 970

Ingrid de Jong
Baayewei 5
4854 KC Bavel
ingrid@femprofiling.nl
T. (06) 29 10 10 39

Privacy
FAQ
Algemene Voorwaarden